Shandong RZ Engineering Equipment Co., Ltd

Shandong RZ Engineering Equipment Co., Ltd, bắt đầu kinh doanh từ năm 2008, đã tập trung vào thiết kế và sản xuất các công cụ cắt cacbua vonfram trong hơn 10 năm. RZ là một công ty tích hợp của R & D, thiết kế, sản xuất và tiếp thị. Là một công ty nổi tiếng ở Trung Quốc, RZ cũng phát triển kinh doanh ở nước ngoài và kinh doanh máy móc ống.

Shandong RZ Engineering Equipment Co., Ltd, bắt đầu kinh doanh từ năm 2008, đã tập trung vào thiết kế và sản xuất các công cụ cắt cacbua vonfram trong hơn 10 năm. RZ là một công ty tích hợp của R & D, thiết kế, sản xuất và tiếp thị. Là một công ty nổi tiếng ở Trung Quốc, RZ cũng phát triển kinh doanh ở nước ngoài và kinh doanh máy móc ống.

Chi tiết
Shandong RZ Engineering Equipment Co., Ltd
Tin tức