Công ty TNHH thiết bị kỹ thuật Sơn Đông RZ

Shandong RZ Engineering Equipment Co., Ltd, bắt đầu kinh doanh từ năm 2008, đã tập trung vào thiết kế và sản xuất các dụng cụ cắt cacbua vonfram trong hơn 10 năm. RZ là một công ty tích hợp về R & D, thiết kế, sản xuất và tiếp thị. Là một công ty nổi tiếng ở Trung Quốc, RZ cũng phát triển hoạt động kinh doanh ở nước ngoài và kinh doanh máy đóng ống.

Shandong RZ Engineering Equipment Co., Ltd, bắt đầu kinh doanh từ năm 2008, đã tập trung vào thiết kế và sản xuất các công cụ cắt cacbua vonfram trong hơn 10 năm. RZ là một công ty tích hợp của R & D, thiết kế, sản xuất và tiếp thị. Là một công ty nổi tiếng ở Trung Quốc, RZ cũng phát triển kinh doanh ở nước ngoài và kinh doanh máy móc ống.

Chi tiết
Shandong RZ Engineering Equipment Co., Ltd
Tin tức